فرم درخواست

اطلاعات تماس

نام
نام خانوادگی
ایمیل
 
تلفن
تلفن همراه
جنسیت
مشخصات اضافه
واحد مربوطه
نوع شکایت
توضیحات شکایات
تاریخ پرواز
select
شماره پرواز
 
ارسال مدارک
تاخیر پرواز-تا 4 ساعت
تاخیر پرواز-بیش از 4 ساعت
کنسلی پرواز
جا مانده از پرواز
خسارت جامدان
شکایت از خدمات فرودگاهی
شکایت از فروش
شکایت از کابین
شکایت از کروی پروازی
شکایت از کیترینگ
کنسلی پزوار توسط مسافر
ممانعت از پرواز
حروف نشان داده شده در شکل را وارد نمایید